Danebuvegen i Aurdal over på ny SMS-løsning

Danebuvegen, som i mange år har hatt åpning av automatbommen ved hjelp av sms, har nå gått over til en nyere løsning.

Tidligere var det slik at man bestilte bomåpning, og fikk i retur en sms med innbetalingsformasjon, samtidig med at bommen gikk opp. Da måtte man senere betale for bompasseringen i nettbanken.

Nå har man også her gått over til at beløpet belastes neste mobilregning hos kunden, noe som nok alle synes er en enklere og mer praktisk løsning.

Tidligere var det også slik at det tok ca 20-30 sekunder får bommen åpnet. Med det nye systemet er tiden nede i godt under 10 sekunder fra sending av sms til bommen er åpen.

Hvordan gjør du det nå hvis du skal passere i Danebuvegen ? Send B3PBilens registreringsnummer (f.eks B3P JR12345) til 1988.

Du får da en SMS tilbake med kvittering for passeringen.