Brandbu og Tingelstad JFF – Fiskekort via SMS

Fisker du i området til Brandbu og Tingelstad JFF ? Fra nå av kan du Kjøpe fiskekort ved å sende SMS .

Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskerforening disponerer terrenget på Øståsen som eies av Brandbu og Tingelstad Almenning til småviltjakt og fiske. Terrenget utgjør drøyt 100.000 dekar. I tillegg disponerer foreningen tilsvarende rettigheter i terrenget på 13.000 dekar eiet av Egge og Bleiken Utmarkslag. Dessuten disponerer foreningen hytter/skogshusvær til utleie i sitt jakt- og fisketerreng.

Vi ønsker fiskere i almenningen skitt fiske, og håper dere alle er fornøyd med løsningen som nå gjør at dere ikke trenger å ha med dere kontakter når dere skal fiske i Brandbu og Tingelstad sine områder.