Velkommen til SMSpass DA

Nye sider er nå under utvikling

Her vil du etterhvert kunne finne mer informasjon om tjenestene våre.

Kort info om SMSpass DA
Vi har utviklet en sms-tjeneste der vi formidler fiskekort, bombilletter, parkeringsbilletter og frivillige støttegaver til skiløper.

Kontaktinformasjon
Inntill sider er på plass finner dere nødvendig kontaktinformasjon her:

Adresse: SMSpass DA, Røyslund, 2890 ETNEDAL

Telefon: (+47) 474 07 999

E-post: info@smspass.org

Kontonummer: 6182 05 79002

Org nr: 987 797 460 MVA

SMSpass DA eies og drives av Tore Løvgreen og Arne Kvam

SMSpass DA • Rute 543 • 2890 ETNEDAL • Tlf: 474 07 999